Asia League – 如何为大型体育赛事带来热烈的回响?

总部设于香港的亚洲联赛,为各亚洲精英俱乐部篮球队伍提供竞赛平台。我们为其打造了更现代化的品牌标识,让他们能充分体现其愿景,加强亚洲运动爱好者之间的联系和紧密合作。亚洲联赛本年度举办了三大活动,我们为其打造了充满动感的主视觉设计以及各类型的宣传素材。这不仅进一步提升品牌的视觉效果,在美学上大胆及引人注目的运用,成功为这些大型活动带来热烈和正面的回响。


https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2019/01/poster_mockup3.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2019/01/longbannerss8.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2019/01/busmockup.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2018/10/logo_engchi_longver.gif
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2019/01/poster.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2019/01/escalator-mockup.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2019/01/longbanner.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2019/01/bookletmockup.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2019/01/festpostermockup.jpg