ADIB——一家知名的银行如何与千禧一代更有效沟通?

适合所有人的超级银行

为了让社区了解其先进的数字银行服务,我们帮助伊斯兰银行创建新的形象,包括新的标识、视觉传达、系统设计、视频等。


https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2017/07/image_1-12.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2017/07/image_3-14.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2017/07/900-x-600.jpg
https://brandingrecords.com/wp-content/uploads/2017/07/image_2-12.jpg